STAŁE REZERWACJE NA SEZON JESIENNO-ZIMOWY

Z uwagi na rosnące zainteresowanie naszym klubem w celu zapewnienia sobie możliwości grania w sezonie jesienno-zimowym zachęcamy do dokonywania stałych rezerwacji.

Na rezerwacje stałe opłacane z góry do 10 dnia każdego miesiąca przysługuje 10% rabatu.

 

 

REGULAMIN STAŁYCH REZERWACJI

 

1. Osoby dokonujące stałych rezerwacji powinny przestrzegać ogólnych postanowień zawartych w regulaminie klubu.

2. Rezerwacja stała – polegająca na zarezerwowaniu określonej godziny i dnia tygodnia - wiąże się z wykupieniem abonamentu na minimum 4 kolejne tygodnie. Opłata za abonament jest pobierana z góry i stanowi iloczyn liczby godzin oraz obowiązującej stawki. Stałe rezerwacje objęte są 10% rabatem. Chęć przedłużenia stałej rezerwacji należy zgłosić nie później niż tydzień przed wygaśnięciem obecnej.

3. Jeżeli z powodu warunków atmosferycznych lub przyczyn technicznych użytkownik nie skorzysta z pełnej zarezerwowanej godziny – pokrywa koszt proporcjonalnie do wykorzystanego czasu gry.

4. W przypadku awarii technicznych Klientowi posiadającemu rezerwację stałą przysługuje prawo do przesunięcia rezerwacji na inny dogodny termin.

5. W przypadku organizowania na terenie kortów imprez zamkniętych, osoby posiadające wykupiony abonament zostaną o tym poinformowane z co najmniej 3–dniowym wyprzedzeniem i w tym przypadku przysługuje przesunięcie rezerwacji na inny termin.

6. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z przyczyn od niego niezależnych. Klientowi przysługuje przesunięcie rezerwacji na inny termin.

W przypadku spóźnienia powyżej 15 minut bez wcześniejszego poinformowania obsługi, Klub ma prawo wynająć kort innej zainteresowanej osobie.

 

Odwołanie rezerwacji

1. Odwołania wszystkich rodzajów rezerwacji należy dokonywać  w recepcji Klubu, telefonicznie lub SMS-em .

2. Odwołania można dokonać nie później niż 48h przed planowaną grą, wówczas istnieje możliwość ustalenia innego dogodnego terminu. Takiej zmiany można dokonać raz w miesiącu. Rezerwacja niewykorzystana lub nieodwołane przepada.

 

 

 

 

 

Skontaktuj się z nami
Masz pytanie? Napisz do nas. Odpowiemy najszybciej, jak to możliwe.

Korzystając z formularza kontaktowego wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu przez Stowarzyszenie AG Tenis Chorzowska z siedzibą w Radomiu ul Chorzowska 11a na potrzeby Klubu w celu udzielenia informacji oraz przekazania oferty klubu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.) Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być: pracownicy Stowarzyszenia AG Tenis Chorzowska. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem agtenis@agtenis.pl.

Wiadomość została wysłana.
Wystąpił błąd podczas wysyłania wiadomości.