Regulamin Klubu

Postanowienia ogólne

 1. Z Obiektu mogą korzystać osoby indywidualne, organizacje sportowe, zakłady pracy po uprzednim zawarciu umowy z AG TENIS CHORZOWSA (np. abonament) lub opłata jednorazowa. W przypadku Klienta jednorazowego musi on dokonać wcześniejszej rezerwacji i jest zobowiązany do uiszczenia opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 2. Klient zobowiązany jest do przestrzegania godzin otwarcia Obiektu. O wszelkich zmianach funkcjonowania obiektu, AG TENIS CHOPRZOWSKA poinformuje Klienta ustnie lub umieści stosowną informację na swojej stronie internetowej.
 3. Klient korzystający z kortów zobowiązany jest do odpowiedniego kompletnego stroju sportowego, zmienionego obuwia sportowego przeznaczonego do gry w tenisa ziemnego.
 4. Na kortach obowiązuje absolutny zakaz palenia tytoniu, w tym e-papierosów. Możliwość palenia tylko w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych.
 5. Zabrania się prowadzenia na terenie Obiektu jakiejkolwiek działalności: handlowej, marketingowej i usługowej, rozprowadzania ulotek, wywieszani plakatów, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług bez wcześniejszej zgody Klubu.
 6. AG TENIS CHORZOWSKA nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach oraz na terenie obiektu.
 7. Obiekt jest monitorowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientów. Monitoring jest prowadzony w sposób nienaruszający dóbr osobistych klientów. Wchodząc na obiekt Klient wyraża zgodę na monitorowanie oraz ewentualne wykorzystanie materiałów w kwestiach spornych.
 8. Klient oświadcza, iż nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych, uprawia sport na własną odpowiedzialność, a razie jakichkolwiek urazów nie rości sobie prawa do odszkodowania.
 9. AG TENIS CHORZOWSKA nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące skutkiem niestosowania się do zasad zawartych w regulaminie i nieprzestrzegania zaleceń kadry pracowniczej.
 10. Klient/Osoba ponosi pełną odpowiedzialności materialną oraz prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia, sprzętu, urządzeń technicznych, a także nawierzchni kortów.
 11. W przypadku zagubienia kluczyka od szafki naliczana jest opłata w wysokości 50 zł.
 12. Klient zobowiązany jest do użytkowania sprzętu oraz pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem. Należy zachować porządek w szatniach, toaletach i prysznicach.
 13. AG TENIS CHORZOWSKA zastrzega sobie prawo do zamknięcia Klubu w okresach świątecznych, dniach ustawowo wolnych od pracy oraz podczas przeprowadzania na obiekcie zawodów sportowych lub prac konserwacyjnych.
 14. Na kortach AG TENIS CHORZOWSKA prowadzenie odpłatnej nauki gry w tenisa przysługuje tylko trenerom i osobom, które otrzymały pisemną zgodę władz Klubu.

Rezerwacja kortów

 1. Wszelkiego rodzaju rezerwacji należy dokonywać osobiście w recepcji Klubu, telefonicznie lub SMS-em. Dokonując rezerwacji Klient jest zobowiązany do udziału w grze.
 2. Rezerwacja stała – polegająca na zarezerwowaniu określonej godziny i dnia tygodnia - wiąże się z wykupieniem abonamentu na minimum 4 kolejne tygodnie. Opłata za abonament jest pobierana z góry i stanowi iloczyn liczby godzin oraz obowiązującej stawki. Na rezerwacje stałe przysługuje 10% zniżki. Chęć przedłużenia stałej rezerwacji należy zgłosić nie później niż tydzień przed wygaśnięciem obecnej.
 3. Jeżeli z powodu warunków atmosferycznych lub przyczyn technicznych użytkownik nie skorzysta z pełnej zarezerwowanej godziny – pokrywa koszt proporcjonalnie do wykorzystanego czasu gry.
 4. W przypadku awarii technicznych Klientowi posiadającemu rezerwację stałą przysługuje prawo do przesunięcia rezerwacji na inny dogodny termin.
 5. W przypadku organizowania na terenie kortów imprez zamkniętych, osoby posiadające wykupiony abonament zostaną o tym poinformowane z co najmniej 3–dniowym wyprzedzeniem i w tym przypadku przysługuje przesunięcie rezerwacji na inny termin.
 6. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z przyczyn od niego niezależnych. Klientowi przysługuje przesunięcie rezerwacji na inny termin.
 7. W przypadku spóźnienia powyżej 15 minut bez wcześniejszego poinformowania obsługi, Klub ma prawo wynają kort innej zainteresowanej osobie.

Odwołanie rezerwacji

 1. Odwołania wszystkich rodzajów rezerwacji należy dokonywać w recepcji Klubu, telefonicznie lub SMS-em
 2. Odwołania rezerwacji pojedynczej należy dokonać nie później niż 24h przed planowaną grą. W przypadku nieodwołania lub niewykorzystania rezerwacji Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty jak za grę.
 3. W przypadku abonamentu, odwołania można dokonać nie później niż 48h przed planowaną grą, wówczas istnieje możliwość ustalenia innego dogodnego terminu. Takiej zmiany można dokonać raz w miesiącu. Rezerwacja niewykorzystana lub nieodwołane przepada.
 4. Dwukrotne nieterminowe odwołanie rezerwacji, bądź nieskorzystanie z zarezerwowanego kortu, skutkuje zablokowaniem możliwości dokonywania rezerwacji bezpłatnie. W powyższej sytuacji, skutecznej rezerwacji będzie można dokonać jedynie po wcześniejszym jej opłaceniu.
 5. Osoby nie regulujące zobowiązań finansowych za zarezerwowane godziny nie mogą korzystać z kortów tenisowych oraz dokonywać kolejnych rezerwacji.
REGULAMIN STAŁYCH REZERWACJI
Skontaktuj się z nami
Masz pytanie? Napisz do nas. Odpowiemy najszybciej, jak to możliwe.

Korzystając z formularza kontaktowego wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu przez Stowarzyszenie AG Tenis Chorzowska z siedzibą w Radomiu ul Chorzowska 11a na potrzeby Klubu w celu udzielenia informacji oraz przekazania oferty klubu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.) Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być: pracownicy Stowarzyszenia AG Tenis Chorzowska. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem agtenis@agtenis.pl.

Wiadomość została wysłana.
Wystąpił błąd podczas wysyłania wiadomości.